niedziela, 4 czerwca, 2023
portal sprzedawcy
Strona głównae-commerceCo to jest rejestr BDO?

Co to jest rejestr BDO?

Rejestr BDO jest to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi główną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO – Baza Danych Opadowych. Rejestr ten pozwala na gromadzenie informacji o odpadach. Jego celem jest zapewnienie elektronicznej realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. 

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy: 

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów; 
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych). 

Obszary i zakresy działalności, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to: 

 • Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne; 
 • Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych); 
 • Sprzęt elektryczny lub elektroniczny; 
 • Baterie lub akumulatory; 
 • Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach;
 • Transport odpadów; 
 • Utrzymacie porządków i czystości w gminach; 
 • Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.  

Kto nie musi mieć wpisu do Bazy Danych Odpadowych? 

Obowiązkiem wpisu do BDO nie podlegają: 

 • Osoby fizyczne; 
 • Podmioty mające ziemię, na której stosowane są komunalne osady ściekowe; 
 • Podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. Leki i opakowania po nich; 
 • Podmioty gospodarcze, które w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie oraz charakterze komunalnym i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych. 

Usługę wpisu do rejestru BDO można zrealizować w urzędach marszałkowskich osobiście lub online. 

Czy za niestosowanie się do przepisów mogą być nałożone kary? 

Tak, za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów można podlegać karze. Dzielą się one na dwie kategorie: 

 • Administracyjna kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) – prowadzenie działalności bez wpisy do rejestru BDO, nieumieszczenie w dokumentacji numeru rejestrowego, nadanego przez Marszałka); 
 • Kara aresztu lub grzywny (od 100 zł do ponad 1 mln zł) – niezłożenie wniosku o wpis do BDO, niezłożenie wniosku o zmianę wpisu w BDO lub wniosku o wykreślenie z rejestru, złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, nieprzechowywanie przez określony czas dokumentów, nieudostępnianie ich, nieposiadanie potwierdzenia z BDO w trakcie transportu odpadów. 

Należy pamiętać, aby na fakturach oraz paragonach zamieszczać numer rejestrowy z BDO.  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments