niedziela, 4 czerwca, 2023
portal sprzedawcy
Strona głównae-commerceKlient nie odebrał przesyłki za pobraniem – jakie prawa ma sprzedawca?

Klient nie odebrał przesyłki za pobraniem – jakie prawa ma sprzedawca?

Dokonując zakupu w sklepie internetowym klient równocześnie zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą, bez znaczenia czy płatność była dokonana z góry czy nastąpi przy odbiorze przesyłki. Podczas zawarcia umowy sprzedaży sprzedawca przenosi własność zakupionego towaru na klienta – kwestia ta jest szczegółowo wyjaśniona w Art. 535 Kodeksu Cywilnego „Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.” 

Zdarza się czasem, że klient nie odbiera przesyłki za pobraniem. Co wtedy zrobić? 

Zawarta umowa na odległość wiąże się z poniesieniem kosztów za towar na kupującego. Nieodebranie paczki wysłanej za pobraniem jest równoznaczne z niedotrzymaniem założeń umowy.  

Zgodnie z Art. 471 Kodeksu cywilnego „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, sprzedawcy przysługuje kilka możliwości do uzyskania należnych pieniędzy. 

Po pierwsze, sprzedający może odstąpić od umowy, jednak nie jest to najlepszy wybór. Składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, własność rzeczy wraca do sprzedającego, ale niestety poniesione koszty związane z przesyłką towaru nie są zwracane. Można się starać o wyrównanie zobowiązania w sądzie, jednakże takie postępowanie często przekracza wartość zakupionego towaru. Sprzedawca może domagać się jedynie wysokości poniesionej szkody. 

Kolejną możliwością jest pisemne wezwanie do zapłaty na podstawie wiążącej umowy, dopóki klient nie odstąpi od umowy. Przy takim wezwaniu sprzedawca może domagać się od klienta poniesienia dodatkowego kosztu za ponowną wysyłkę towaru. Sprzedawca może skorzystać także z opcji wezwania do zapłaty z adnotacją, że jeśli płatność nie zostanie dokonana we wskazanym terminie, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy. 

Sprzedający może również zdecydować się na nieoferowanie przesyłki za pobraniem jako metody dostawy towaru, tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia problemu nieodbieranych paczek za pobraniem. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments