niedziela, 4 czerwca, 2023
portal sprzedawcy
Strona głównae-commerceRegulamin Twojego sklepu internetowego od profesjonalistów - dlaczego warto skorzystać?

Regulamin Twojego sklepu internetowego od profesjonalistów – dlaczego warto skorzystać?

Część 3 Uszkodzenie towaru w transporcie 

Regulamin to bardzo ważna część sklepu internetowego. Jego zawartość powinna być opisana w wyraźnym i zrozumiałym języku. Kwestie związane z relacją B2C, czyli sprzedawca-konsument powinny być umieszczone w oddzielnej części, a te związane z B2B, sprzedawca-klient w innej części.  

Uszkodzenie towaru w transporcie – na kim spoczywa odpowiedzialność? 

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy przede wszystkim w t. 548. Kodeksu Cywilnego: 

“§ 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 
§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą. 
§ 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.” 

Przewoźnik odpowiada za produkt od momentu przyjęcia aż do momentu wydania go odbiorcy. Nie będzie on jednak odpowiadał za uszkodzenia niespowodowane z jego winy, czyli związane z wadą własną produktu oraz w sytuacji, kiedy wystąpiły okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć. Nadawca towaru ma obowiązek zabezpieczenia towaru, ale przewoźnik musi sprawdzić stan paczki przy odbiorze paczki. Podczas odbioru towaru przez kupującego może on sprawdzić paczkę przy kurierze, jeśli będzie coś niepokojącego – ma prawo spisać z nim protokół szkody. Jednak, gdy nie zrobi tego przy kurierze, obowiązują zasady zawarte w art. 76 Prawa przewozowego

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że
1)szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 
2)zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 
3)ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 
4)szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. 

Po odbiorze towaru od sprzedawcy czy przewoźnika to zarówno klienci jak i konsumenci ponoszą odpowiedzialność za towary. Jeżeli nie wykażą w ciągu 7 dni inaczej, to można odmówić uznania reklamacji.  

Po stronie kupującego jest zapoznanie się kwestiami wpisanymi w regulamin sklepu internetowego podczas składania zamówienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments