niedziela, 4 czerwca, 2023
portal sprzedawcy
Strona głównae-commerceUstawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną sprzeczna z przepisami RODO

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną sprzeczna z przepisami RODO

Wspomniane w tytule przepisy prawa nie współgrają ze sobą. Sprawa ta dotyczy głównie branży cyfrowej. Art. 18 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną wyraźnie zaznacza, jakie dane mogą być przetwarzane oraz że dane te powinny być pobrane za wyraźną dobrowolną zgodą: 

“1.Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: 
1)nazwisko i imiona usługobiorcy; 


2)numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 


3)adres zameldowania na pobyt stały; 


4)adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3; 


5)dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy; 

6)adresy elektroniczne usługobiorcy.

2.W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 

3.Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. 

4.Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. 

5.Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 

1)oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1; 

2)oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca; 

3)informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; 

4)informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

6.Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1–5, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.” 

Zgodnie z art. 18 UŚUDE, firmy, które na swojej stronie np., wyświetlają dedykowane reklamy na podstawie zachowania w Internecie powinny uzyskać dobrowolną zgodę użytkownika. Natomiast przepisy RODO dopuszczają tzw. “profilowanie” na podstawie ruchów użytkowników.  

Dla wielu specjalistów art. 18 UŚUDE jest dosyć kontrowersyjny i narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Niestosując się natomiast do przepisów RODO przedsiębiorca może zostać ukarany karą nawet 20 mln euro. Zatem jak uniknąć kar? 

Prowadząc firmę w branży e-commerce należy tworząc regulamin sklepu internetowego lub serwisu internetowego poinformować swoich odbiorców o tym, czy stosowane jest profilowanie oraz na jakiej podstawie profilowane są reklamy czy usługi. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments