poniedziałek, 19 października, 2020
e-commerce

Założenie gospodarstwa rolnego – co i jak

0
e-commerce

Kilka słów o Marketing Automation

0
e-commerce

Kilka pomysłów na domowy biznes w 2020 roku

0
e-commerce

Jak otworzyć sklep internetowy?

0
e-commerce

Jak wybrać nazwę dla sklepu internetowego?

0
e-commerce

Marża i narzut – jak obliczyć?

0
e-commerce

Informator po Google Ads

0
e-commerce

Co to jest rejestr BDO?

0
e-commerce

Reklamy Google Ads – co jest niedozwolone?

0
e-commerce

Co zrobić z elektrośmieciami?

0
e-commerce

Prezes UOKiK – jakie decyzje może podjąć?

0
wszystko o Google Ads

Reklamy Google Ads – typy reklam

0
e-commerce

Jak założyć fundację?

0
e-commerce

Zalety prowadzenia sklepu internetowego

0
e-commerce

Zarabianie w Internecie

0
e-commerce

Odstąpienie od umowy przez podróżnego

0
e-commerce

Stop Geoblokowania – o co w tym chodzi?

0
e-commerce

Jak funkcjonuje marketing automation?

0
Strona główna e-commerce Założenie gospodarstwa rolnego – co i jak

Założenie gospodarstwa rolnego – co i jak

Dla osób, które nie miały wcześniej z gospodarstwem rolnym nic wspólnego, założenie własnego nie będzie takim prostym zadaniem. Aby założyć własne gospodarstwo rolne należy spełnić kilka ważnych warunków. W dzisiejszym artykule przedstawimy, jak założyć takie gospodarstwo i na co zwrócić uwagę. 

Ziemia rolna 

Osoby, które prowadzą już działalność rolną nie mają problemu z zakupem ziemi rolnej. Sytuacja zmienia się, kiedy zakupu chciałaby dokonać osoba, która z rolnictwem swoją przygodę dopiero zaczyna. Musi otrzymać zgodę od Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W takim przypadku osoba fizyczna może złożyć wniosek i musi spełniać trzy warunki: 

  • Rękojmia należytego prowadzenia działalności rolniczej; 
  • Odpowiednie kwalifikacje rolnicze; 
  • Musi zamieszkać na terenie gminy jednej z nieruchomości rolnych, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego w okresie 5 lat od nabycia danego gruntu. 

Wykształcenie i kwalifikacje 

Osoba, która chciałaby otrzymać pozwolenie na zakup ziemi rolnej musi posiadać odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje. Zalicza się do tego: 

  • Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze oraz co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie; 
  • Wykształcenie wyższe inne niż rolnicze oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie;
  • Wykształcenie wyższe inne niż rolnicze oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie rolnictwa; 
  • Wykształcenie średnie inne niż rolnicze oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie; 
  • Tytuł kwalifikowany lun zawodowy albo tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie; 
  • Wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe. 

Rejestracja działalności

Przy rozpoczęciu działalności rolniczej należy pamiętać o spełnieniu również kilku niezbędnych formalnościach. Jedną z nich jest zarejestrowanie działalności (polegającej na produkcji czy wprowadzaniu żywności do obrotu na targowisku) w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek musi być złożony minimum 14 dni przed rozpoczęciem działalności. Brak wszystkich formalności może grozić karą w wysokości od 1 000 zł do 5 000 zł. Istnieją dwa rodzaje wniosków i wybrać należy odpowiedni w zależności od zakresu działalności gospodarczej. 

Ubezpieczenie 

Rolnicy podlegają pod ubezpieczenie w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Osoba, która podlegać ma ubezpieczeniu w KRUS musi spełniać któryś z wymogów opisanych w art. 38 Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników: 

“Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że: 
1)właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach; 
2)podatnik podatku rolnego lub podatku od dochodu z działów specjalnych prowadzi działalność rolniczą w rozmiarze wynikającym z zakresu opodatkowania; 
3)jeżeli własność lub dzierżawa gruntów, o których mowa w pkt 1, przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy, o którym mowa w pkt 2, ciąży na kilku osobach – każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej; 
4)osoba bliska rolnikowi, spełniająca warunki określone w art. 6 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. a i b, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy – jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby.” 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Koszty związane ze sklepem internetowym

Założenie sklepu internetowego i jego działanie wiąże się z kosztami. Jednakże nie są one aż tak wysokie, jakby się mogło wydawać. Większość kosztów...

Sklep internetowy w branży odzieżowej – co i jak?

Zdecydowałeś się na otwarcie sklepu odzieżowego w sieci, to już połowa sukcesu za Tobą, a mianowicie wybór konkretnej branży. Zdecydowanie jest to...

Założenie gospodarstwa rolnego – co i jak

Dla osób, które nie miały wcześniej z gospodarstwem rolnym nic wspólnego, założenie własnego nie będzie takim prostym zadaniem. Aby założyć własne gospodarstwo...

Co sprzedawać w Internecie bez działalności gospodarczej?

Dzięki wejściu Konstytucji Biznesu, sprzedaż na małą skalę możliwa jest również bez prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej. Skorzystać z tego mogą przede wszystkim osoby,...

Recent Comments