wtorek, 20 kwietnia, 2021
e-commerce

Założenie gospodarstwa rolnego – co i jak

0
e-commerce

Kilka słów o Marketing Automation

0
e-commerce

Kilka pomysłów na domowy biznes w 2020 roku

0
e-commerce

Jak otworzyć sklep internetowy?

0
e-commerce

Jak wybrać nazwę dla sklepu internetowego?

0
e-commerce

Marża i narzut – jak obliczyć?

0
e-commerce

Informator po Google Ads

0
e-commerce

Co to jest rejestr BDO?

0
e-commerce

Reklamy Google Ads – co jest niedozwolone?

0
e-commerce

Co zrobić z elektrośmieciami?

0
e-commerce

Prezes UOKiK – jakie decyzje może podjąć?

0
wszystko o Google Ads

Reklamy Google Ads – typy reklam

0
e-commerce

Jak założyć fundację?

0
e-commerce

Zalety prowadzenia sklepu internetowego

0
e-commerce

Zarabianie w Internecie

0
e-commerce

Odstąpienie od umowy przez podróżnego

0
e-commerce

Stop Geoblokowania – o co w tym chodzi?

0
e-commerce

Jak funkcjonuje marketing automation?

0
Strona główna e-commerce Zmiany od 1 stycznia 2020 - fakturę VAT wystawimy tylko od paragonu,...

Zmiany od 1 stycznia 2020 – fakturę VAT wystawimy tylko od paragonu, który będzie zawierał NIP nabywcy

Zgodnie z art. 106b Ustawy o Podatku od towarów i usług  

“5.W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. 
6.W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. 
7.Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).” wystawienie faktury od paragonu będzie mogło odbyć się jedynie, gdy na danym paragonie znajdować będzie się NIP nabywcy.  

Chodzi o relacje B2B – sprzedający jest zobowiązany do wystawienia takiej faktury do 15stego dnia następującego miesiąca po miesiącu sprzedaży. Podmiot kupujący musi poinformować sprzedającego o dopisaniu NIP-u do paragonu podczas zakupu, o fakturę może poprosić przed końcem miesiąca, w którym zakup został dokonany. Jeśli kupujący nie zawiadomi sprzedawcy podczas transakcji o zakupie na firmę – nie będzie mógł on już odliczyć VAT z faktury. 

Jeśli sprzedawca nie posiada odpowiedniego sprzętu, czyli kasy fiskalnej, na której można od razu nanieść numer NIP, może on wystawić taką fakturę od razu. Paragon nie jest w tym momencie potrzebny. Nie musi więc nabyć nowego sprzętu.  

Wystawienie faktury od paragonu bez NIP – jakie kary? 

Przy wystawieniu faktury od paragonu, który nie zawiera NIP kupującego, narażamy nie tylko sprzedającego, ale również kupującego na poniesienie kary. Przedsiębiorcy mogą zostać obciążeni karą, która wynosi 100% podatku widniejącego na takiej fakturze. 

Czy wszystkie przedsiębiorstwa muszą przestrzegać nowych zasad? 

Wszystkie firmy mają obowiązek nanoszenia NIP na paragon, wyłączeni są z tego jedynie firmy, które świadczą usługi taksówek osobowych. 

Dokonując transakcji na firmę, zarówno sprzedawcy jak i nabywcy muszą pamiętać o konieczności podania NIP w momencie dokonywania zakupu. Regulamin sklepu internetowego powinien mieć uwzględnione to w swojej treści. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments